Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen en onderhoud van airco, sanitair, ventilatie en verwarming

Warmtepompen

Een warmtepomp is een systeem waarbij energie op lage temperatuur wordt onttrokken uit de buitenomgeving. Deze energie wordt door een speciale cyclus omgezet in een hogere temperatuur waarmee we gebouwen kunnen opwarmen en sanitair warm water kunnen bereiden. Voor het laten functioneren van deze cyclus is elektriciteit nodig. De hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor het behalen van een zekere hoeveelheid warmte bepaalt het rendement van de warmtepomp. Voor het plaatsen van warmtepompen beschikken we over een koeltechnisch en RESCert-certificaat. We volgen hierbij voortdurend de nieuwe ontwikkelingen op de markt. 

Een warmtepomp in uw bestaande woning? Kom te weten waarom een warmtepomp wel of niet zinvol is voor u.

Een warmtepomp kan zijn energie op 3 manieren onttrekken aan de natuur:

1/ Uit de bodem (bodem/water-warmtepomp)

Bij dit type warmtepomp wordt de energie uit de bodem gehaald d.m.v. een verticale bodemwarmtewisselaar. Hiervoor zullen putten geboord worden met een diepte afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de grondlagen.

Voor de putboringen werken wij samen met een gecertificeerd boringsbedrijf.

Links: www.vaillant.be

2/ Uit de lucht (lucht/water-warmtepomp)

Hierbij wordt de energie onttrokken uit de directe omgevingslucht d.m.v. een buiten-unit welke nabij het gebouw wordt geplaatst. Ofwel gebeurt de omzettingscyclus in de buiten-unit (type 'monobloc'), ofwel binnen in het gebouw (type 'split'). Het type 'split' behaalt hierbij het hoogste rendement.

Warmtepompboilers werken volgens hetzelfde principe. Deze dienen enkel voor het bereiden van sanitair warm water, dus niet voor centrale verwarming en functioneren dus even goed in 'oude' gebouwen. Deze toestellen hebben geen buiten-unit.

Links: www.vaillant.be – www.daikin.be

3/ Uit water (water/water-warmtepomp)

Dit type warmtepomp wordt door ons het minst vaak geplaatst. Hierbij wordt (grond-)water aangewend als energiebron en dienen 2 putten geboord te worden, waarbij in 1 put het water wordt opgepompt en het terug in de grond gaat via de andere put.

Links: www.vaillant.be

Gas- / mazoutketels

Een condenserende gas(wand)ketel recupereert de warmte van zijn eigen rookgassen. Ze hebben een geringe uitstoot van CO2, een hoog rendement en hebben een vermogen welke zich aanpast aan de behoefte. Bijkomend voordeel is dat ze niet veel plaats innemen. 

Condenserende mazoutketels hebben tevens een hoog rendement en geringe CO2-uitstoot. Dit zijn meestal vloerketels (staande ketels) en nemen dus meer plaats in.

Voor het plaatsen en onderhoud van gas- en mazoutketels beschikken wij over de nodige erkenningen (TV en G1-nummer). We zijn tevens Cerga-gecertificeerd voor het plaatsen van gasleidigen. 

Links: www.vaillant.be – www.buderus.com

Zonneboilers

Een zonneboiler gaat de energie van de zon gebruiken door middel van zonnepanelen op het dak. Deze energie wordt voornamelijk aangewend voor het opwarmen van het sanitair warm water, maar dit kan ook gebruikt worden voor uw cv-installatie. Een zonneboiler wordt meestal gekoppeld met een naverwarming: warmtepomp, gasketel, mazoutketel, elektrische weerstand, …

Voor het plaatsen van zonneboilers beschikken wij over het RESCert-certificaat 'zonneboilers'

Links www.vaillant.be

Warmteafgiftesystemen

Vloerverwarming

Vloerverwarming werkt via verwarmingsbuizen welke op vaste afstanden in de vloer geplaatst worden. Dit zorgt voor een gelijkmatige en aangename temperatuur in de kamer. Bijkomend voordeel is dat dit ‘onzichtbaar’ is. Vloerverwarming werkt op een lage temperatuur wat ook voordelig is voor het energieverbruik. Nadeel is dat dit een trager systeem van werken is, bij een temperatuur wijziging gaat de ruimte niet onmiddellijk opwarmen of afkoelen. Doorgaans wordt bij het plaatsen van een warmtepomp vloerverwarming geplaatst, waarmee er bijkomend op actieve of passieve wijze gekoeld kan worden.

Links www.hencofloor.be – www.vasco.eu

Radiatoren

Radiatoren bestaan in veel vormen en afmetingen. Er zijn de traditionele modellen, maar de laatste jaren is er een duidelijke trend naar vlakke en verticale radiatoren. Radiatoren werken doorgaans op een hoge temperatuur en produceren voornamelijk stralingswarmte. Hierdoor kan een ruimte op een snelle manier opgewarmd worden, wat voor een warm en aangenaam gevoel zorgt.

Links www.vasco.eu – www.radson.com – www.jaga.be

Convectoren

Convectoren werken zoals radiatoren op warm water en produceren voornamelijk convectiewarmte, waardoor de ruimte gelijkmatiger zal opwarmen dan bij radiatoren. Er bestaand convectoren welke met water op lage temperatuur een voldoende groot vermogen geven door middel van zuinige ingebouwde ventilatoren welke de warmte geforceerd in de ruimte sturen. Hierdoor is dit type ook geschikt in combinatie met een warmtepomp.

Links www.vasco.eu – www.jaga.be

onderhoud.png/

Een onderhoud nodig voor uw sanitair, ventilatie of verwarming? Maak hier online een afspraak