Is een warmtepomp geschikt voor uw woning?

Ik heb interesse

De laatste tijd worden we overspoeld door berichten in de media over stijgende
energieprijzen, tekorten aan gas, ... De overheid promoot warmtepompen omdat ze geen
broeikasgassen uitstoten, en geen fossiele brandstoffen verbruiken.

Natuurlijk wil iedereen weten of een warmtepomp geschikt kan zijn voor hun woning en wat
de besparing zou kunnen zijn. Het antwoord is niet zo eenvoudig en hangt af van een aantal
factoren.

1/ Isolatie

Een warmtepomp in bestaande woningen heeft het hoogste rendement met goede

isolatie. Als u veel energie verbruikt, is de isolatie het eerste wat u aan uw woning kunt verbeteren, bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas of extra isoleren van dak en zolder. Een minder goed geïsoleerd huis heeft een groot warmteverlies waardoor er een warmtepomp geplaatst moet worden met een groter vermogen en dit is ten koste van het verbruik en de aankoopprijs. Een investering in extra isolatie kan soms veel meer besparen in verbruik dan de plaatsing van een nieuwe verwarmingsinstallatie.

2 / Afgifte systeem

Hoe lager de temperatuur die de warmtepomp moet leveren, hoe lager het verbruik.
Daarom is de aanwezigheid van vloerverwarming gunstig als u een warmtepomp gaat
installeren in een bestaande woning. De meeste radiatoren in bestaande woningen
zijn minder geschikt om te verwarmen met een warmtepomp. Als een warmtepomp
hogere temperaturen moet halen gaat dit ten koste van het rendement en het
verbruik.

Een oplossing is om de radiatoren te vervangen door ventilo-convectors die wel voldoende warmte kunnen afgeven op lage temperatuur, nadeel is dat deze convectors niet goedkoop zijn en een stroom aansluiting nodig hebben voor de ventilators

3 / Verbruik

Een warmtepomp haalt voor een deel warmte uit de omgeving (lucht of bodem),
maar verbruikt ook stroom om de compressor te laten draaien. Dit stroomverbruik is
zoals hierboven aangehaald afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp,
vertrektemperaturen, buitenlucht temperatuur, ....

Het rendement wordt uitgedrukt in een COP waarde, een COP waarde van 4 wil
zeggen dat er voor 1kW stroom 4kW warmte geproduceerd wordt. Deze COP
schommelt dus naargelang verschillende factoren. Het is belangrijk om bij de keuze
van een warmtepomp naar de COP waarde te kijken die het kortst bij de
werkingsomstandigheden ligt om een idee te krijgen van het verbruik van de
warmtepomp. Let hierbij op dat het goed mogelijk is dat een warmtepomp met een
slecht rendement (bv. hoge temperatuur op radiators) meer verbruikt dan een
condensatie ketel op gas.

Voorbeeld :

De prijs voor gas voor een verbruik van 17000kWh per jaar bedroeg in augustus 0,22
€ /kWh (bron VREG)
De prijs voor elektriciteit voor een verbruik van 3600kWh en 3900kWh nacht per jaar
bedraagt 0,61 €/kWh (bron VREG)

Een warmtepomp van Vaillant van 10kW heeft een COP van 5,3 bij een
buitentemperatuur van 7°C en een aanvoer van 35°C, wanneer de
aanvoertemperatuur stijgt naar 65°C zakt de COP bij 7°C buitentemperatuur naar 2,3

Als we dit in elektrisch verbruik omrekenen geeft dit dus :
  - Bij aanvoer 35°C    0,61 €/kWh / 5,3 = 0,12 €/kWh
  - Bij aanvoer 65°C.   0,61 €/kWh / 2,3 = 0,27 €/kWh

Bij een gasketel is de prijs € 0,22 €/kWh

d.w.z. dat de warmtepomp duurder in verbruik is dan een gasketel bij een
aanvoertemperatuur van 65°C en bijna de helft goedkoper is bij een
aanvoertemperatuur van 35°C.

Hou er in dit voorbeeld rekening mee dat de COP waardes van een lucht/water

warmtepomp zakken naargelang de buitentemperatuur daalt.

4 / Hybride systemen

In sommige gevallen bv. een woning die iets minder goed geïsoleerd is of een goed
geïsoleerde woning met radiators kan het interessant zijn om een warmtepomp te
koppelen op de huidige installatie. De bestaande installatie blijft behouden en de
warmtepomp wordt erbij geplaatst. Die zal je woning tijdens een groot deel van het
seizoen verwarmen met water op lage of gemiddelde temperatuur, terwijl je
verwarmingsketel op gas warm water op hoge temperatuur blijft aanmaken tijdens
de koudste wintermaanden en voor sanitair warm water

Nadeel van een hybride installatie is dat je natuurlijk aan beide onderhoud moet

doen wat een grotere kost is dan één van de 2. Ook de investering van bv. een gasketel en een warmtepomp gaat natuurlijk een stuk hoger liggen.

5 / Prijzen en subsidies

Een warmtepomp installatie is niet goedkoop. Het is daarom belangrijk om goed te
kijken of uw het zinvol is om uw bestaande installatie te vervangen en of u kan
besparen in verbruik met een warmtepomp. Zoals in bovenstaand voorbeeld staat, is
een warmtepomp zeker niet altijd goedkoper in verbruik dan een ketel

Het goede nieuws is dat de overheid subsidies in het leven heeft geroepen om de
warmtepompen te promoten. U kan deze terugvinden op
www.energiesparen.be.
Er zijn premies voor vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp
of hybride systeem. Voor nieuwbouwwoningen wordt er een BTW voordeel gegeven
op het gedeelte van de warmtepomp (6% i.p.v. 21%)

Belangrijk om te vermelden is dat veel premies enkel geldig zijn wanneer uw
warmtepomp geplaatst wordt door een installateur die een RESCERT certificaat
heeft. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres!

Zoals u kan lezen is het dus niet zomaar rendabel om in een bestaande woning een
warmtepomp te instaleren. Door onze checklist zo goed mogelijk in te vullen kunnen wij
proberen al een goede inschatting te maken of het al dan niet interessant is om een
warmtepomp te plaatsen. Indien het antwoord ja is, komen we natuurlijk nog ter plaatse
kijken en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

De schaduwzijde van de populariteit van warmtepompen is dat de levertermijnen
momenteel bij alle fabrikanten oplopen. Ook onze leverancier Vaillant ontsnapt hier niet
aan. Momenteel moet u rekening houden met levertermijnen van 5 a 6 maanden.

Ik heb interesse