Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen en onderhoud van airco, sanitair, ventilatie en verwarming

Een gezond binnenklimaat in de woning is essentieel. Een goede ventilatie van de woning is hiervoor noodzakelijk. Voornamelijk bij goed geïsoleerde woningen is dit van groot belang, omdat de vervuilde lucht niet kan ontsnappen langs spleten en kieren. In de nieuwbouw en grote renovaties is het plaatsen van een ventilatiesysteem dan ook verplicht. Wij hebben de nodige kennis om u een goed werkend systeem aan te bieden. Tevens zijn wij STS-gecertificeerd, waardoor we onze installaties zelf kunnen uitmeten.

Systeem C/C+

Bij een ventilatiesysteem C of C+ gebeurt de aanvoer van verse lucht op een natuurlijke wijze, bijvoorbeeld via raamroosters. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt mechanisch door middel van een ventilator. Voordeel is de lagere investeringskost t.o.v. een D-systeem. Nadeel van dit systeem is dat de buitenlucht rechtstreeks binnenkomt dus niet gefilterd wordt (luchtkwaliteit). Bij winderig weer kan dit een tochtgevoel geven en bij koud weer dient de woning meer verwarmd te worden. 

Bij het systeem C+ is de afvoer vraaggestuurd, dit wil zeggen dat elk afzonderlijk afvoerventiel zelfregelend is en zich bij een hogere luchtvochtigheid of aanwezigheid in de ruimte automatisch bijregelt. Dit is energiezuiniger dan het standaard C-systeem, maar wel duurder.

Links www.vasco.eu – www.renson.eu

Systeem D

Het ventilatiesysteem D is het meest optimale systeem voor woningventilatie. Hierbij wordt de buitenlucht mechanisch aangezogen en de vervuilde binnenlucht mechanisch afgevoerd.  De koude buitenlucht wordt door middel van een warmtewisselaar reeds voorverwarmd door de warme afgevoerde binnenlucht. Hierdoor zal het gebouw minder verwarmd moeten worden dan bij een systeem C. Ander groot voordeel van een type D is dat de lucht doorheen filters wordt gestuurd. Zo houdt de F7-filter pollen en fijn stof tegen. Nadeel van dit systeem is dat de investeringskost groter is dan het C-systeem en dat de kanalen wel wat plaats vergen in het gebouw.

Links www.vasco.eu – www.ventilairgroup.be

onderhoud.png/

Een onderhoud nodig voor uw sanitair, ventilatie of verwarming? Maak hier online een afspraak